Varaopetiimi

Operantes Oy

Operantes Oy on nuori yritys vankalla osaamisella. Teemme asioita sydämellä ja haluamme ratkaista ongelmia. Niitä ratkaisemme teknologian keinoin. Ensimmäinen ongelmamme oli opettajasijaisuuksien ja tekijöiden kohtaaminen koulumaailmassa. Opettajataustalla ymmärrämme koulumaailmaa ja sen tarpeita. Kehitämme Varaopea jatkuvasti ja toivomme, että olette prosessissa mukana. 

Muut näkevät todellisia asioita ja kysyvät: miksi?
Me unelmoimme siitä, mitä ei ole olemassa, ja kysymme: miksi ei?
Maailman ongelmia eivät voi ratkaista epäilijät  ja kyynikot, joiden näkökenttää rajoittavat ilmeiset tosiseikat. Tarvitaan niitä, jotka unelmoivat uudesta ja kysyvät: miksi ei?

Varaope ja asiakkaat

Eeva Hellsten

Lauri Marttala

Katso myös www.vara.jobs